Міні-тренери

Про міні-тренерів та їх завдання

 

mini-dianka mini-mukolka mini-romko mini-maksumko

Міні-тренер ПТР "Стимул",

Діанка

Міні-тренер ПТР "Стимул",

Миколка

Міні-тренер ПТР "Стимул",

Ромчик

Міні-тренер ПТР "Стимул",

Максимко

Тре́нер (англ. trainer, від англ. train — виховувати, навчати) — викладач та спеціаліст у певній сфері знань.

Міні-тренер – це міні-викладач та міні-спеціаліст у багатьох сферах знань, і  максі-знавець дитячого світу.

Команда Міні-тренерів ПТР "Стимул" – це групи з чотирьох дітей. Основою групування стає виявлення тих домінантних рис характеру, які в комплексі дають можливість цілісного поєднання дітей в оптимальну групу з метою проведення навчання та тренінгів з іншими дітьми та їх власного особистого саморозвитку та самовдосконалення.

grupa-nom1

Основними кольорами людського характеру прийнято вважати чотири: червоний, жовтий, зелений, синій. Однак загальновідомим є той факт, що "чистих" кольорів (типів) характеру людей зустрічається дуже мало. Здебільшого існують змішані кольори (типи) людського характеру, яким властиве домінування одного кольору за умови присутності в характері людини й інших  кольорів.

Всім нам, в певній мірі, присутні якості кожного з типів. Для повноцінного функціонування будь-якої групи людей, які мають єдину мету, необхідна певна оптимальна кількість людей з різними рисами характеру, які би доповнювали один одного, допомагали в реалізації поставлених завдань та планів.

"Червоний" колір характеру – це колір лідерства та вимогливості.

"Жовтий" колір характеру – це колір комунікабельності та відкритості.

"Зелений" колір характеру – це колір стабільності та постійності.

"Синій" колір характеру – це колір аналітичності та логічності.

(Більш докладний опис домінуючого кольору людського характеру подано в детальному описі особистісних характеристик міні-тренерів).

Оскільки сприйняття дітьми  навколишнього світу відрізняється від сприйняття цього ж світу дорослими, тому введення категорії "міні-тренер" для спілкування з дітьми є актуальним та науково обґрунтованим.

Міні – тренери ПТР "Стимул" проводять роботу з дітьми різного віку, направлену на виховання, розвиток, розкриття індивідуальних рис та внутрішнього прихованого потенціалу кожного. Виступаючи в якості міні-тренерів вони можуть спілкуватися з дітьми, будучи ближчими до їхнього світу, трохи по-іншому, ніж дорослі тренери.

Навчаючи інших, міні-тренери, навчаються й самі. Свій практичний досвід вони збагачують, вивчаючи методичні матеріали, проводячи різноманітні тематичні зібрання. Спільні виїзди разом з тренерами за місто, розповіді старших про історію рідного краю дають простір для роздумів про навколишній світ, про себе. Як результат, з'являються творчі роботи міні-тренерів – оповідання, казки, малюнки, роботи прикладного характеру.

Основними завданнями міні-тренерів ПТР "Стимул" є:

- допомогти у розкритті внутрішнього потенціалу дитини (за допомогою спеціально розробленого та проведеного анкетування);

- допомогти у подальшому розвитку сильних сторін кожної дитини;

- стимулювати розвиток творчості та креативного мислення;

- на власному прикладі показати для кожної дитини важливість самопізнання та самовдосконалення;

- створити такі умови для кожної дитини, за яких дитина прагнула б вчитися та розвиватися, покращувати свої знання та оцінки;

- допомагати дорослим тренерам у роботі з дітьми.

Міні-тренери – це твої друзі!

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank