Програмні продукти

Система управління інформаційним ресурсом підприємства

 

 

pg007Підтримує багатомовність, розміщення новин (в тому числі їх збереження в архіві), має багаторівневу структуру збереження даних та зручну систему адміністрування. На сьогоднішній день на базі даної системи управління функціонують такі інформаційні ресурси, як: офіційний веб-портал ОНАЗ ім. О.С. Попова (http://www.onat.edu.ua) та веб-сайт Міжнародної постійно діючої Конференції ректорів вищих навчальних закладів телекомунікаційної спрямованості (http://irctu.org).

Система для контролю за виконанням наказів та розпоряджень

 

 

pg005Система для контролю за виконанням наказів та розпоряджень призначена для ведення централізованої бази офіційних документів (наказів, розпоряджень, листів тощо), які містять доручення певним співробітникам щодо виконання тих чи інших завдань.

Основним користувачем такої системи є особа на яку покладено контроль за виконанням доручень. Контролююча особа вносить інформацію із зазначенням виконавця, змісту завдання та дати виконання.

Система в автоматичному режимі підтримує нагадування контролюючій особі про завершення терміну звітування за розпорядженням (як шляхом відображення нагадування в системі так і через оповіщення за допомогою електронного листа).pg006

Зручна система адміністрування, яка передбачає можливість багатокористувацього доступу до ресурсів пропонованої системи дозволяє здійснювати багаторівневий контроль. Так, наприклад, за допомогою звичайного браузера керівник підприємства (або організації) може переглянути стан виконання доручень закріплених за тією чи іншою контролюючою особою.

Задля зручності користувачів система підтримує збереження електронних версій наданих доручень (в тому числі у вигляді скан-копій офіційних листів). 

Електронна бібліотека внутрішньої докуменатції


pg003Серед основних розробок в цьому напрямі можна зазначити:

–          система зберігання електронних версій методичних посібників. Система має зручну систему управління та навігації, підтримує розміщення електронних версій методичних посібників на різних мовах, підтримує інтелектуальний пошук за ключовими словами, авторами, текстом анотацій тощо; 

–          система підтримки електронних періодичних видань. Має зручну систему наповнення, підтримує збереження періодичних видань в електронному вигляді з групуванням за роком видання, розділом і назвою видання або публікації, пошук за автором, ключовими словами, назвою тощо;pg004

–          каталог-довідник інформаційних ресурсів. Дозволяє створювати інформаційні бази підприємства зі зберіганням інформації в структурованому вигляді (згідно з категоріями, підкатегоріями тощо.). Включає інтегровану багатокористувацьку систему керування з можливістю ведення журналу внесених змін. Підтримує інтелектуальний пошук за ключовими словами, а також можливість розміщення інформації у вигляді чернетки.

Електронна адресна книга

 

 

 

pg001Є повністю готовим рішенням для підтримки електронної адресної книги підприємства, яка доступна в будь-який момент часу за допомогою звичайного веб-браузера. Має зручну систему розміщення контактної інформації з підтримкою сортування підрозділів та працівників підприємства згідно з внутрішнім пріоритетам (наприклад, з урахуванням особливостей штатного розкладу).pg002

Дозволяє проводити перегляд адресної інформації як для всього підрозділу так і перелік співробітників в алфавітному порядку. Адресна книга має зручну систему адміністрування

Дозволяє здійснювати пошук за ім'ям, посадою, телефоном та e-mail співробітників. 

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank