Курси

ЕКСПРЕС- КУРС ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ БАЗОВИМИ ПРИНЦИПАМИ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОММУНІКАЦІЙ

Сьогодні, в умовах насиченості ринку, навіть визнані лідери не можуть бути абсолютно впевнені в надійності власних позицій. Відмінна якість послуги/товару, гнучкі та прийнятні ціни – не є гарантом успіху.

Щоб захопити покупців, привернути увагу  окремих індивідів, вивести на ринок нові продукти тощо – у нагоді стане:

ЕКСПРЕС- КУРС ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ БАЗОВИМИ ПРИНЦИПАМИ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОММУНІКАЦІЙ 

1.Основні поняття та особливості комунікаційної діяльності;

2.Складові елементи маркетингових комунікацій;

3. Місце та роль маркетингових комунікацій в системі управління оператора зв’язку;

4.Методи роботи з клієнтами та стратегії поведінки на ринку телекомунікаційних послуг;

5.Аналітична оцінка сучасних методів визначення ефективності застосування комплексу маркетингових комунікацій;

6.Оцінка результатів рекламної кампанії (Досвід лідерів ринку України);

7.Комунікаційна політика на виставках;

8.Аналіз особистого спілкування у маркетингових комунікаціях та фактори, що на нього впливають;

9. Корпоративна культура підприємств сфери послуг. Складові частини комплексу маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства;

10.Організація комунікаційної діяльності підприємства в умовах фінансового обмеження.

МЕТОДИКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ – ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЗАВДАНЬ

В програмі курсового навчання:

 1. Моделі пізнання всього складу феноменів, талантів, здібностей, опорних точок розвитку.
 2. Виявлення особистих  і  ділових якостей, що впливають на досягнення необхідних результатів.
 3. Карта особистості (самоорганізація і продуктивність, техніка особистого розвитку і вибору шляху). Як зрозуміти людини по одному слову при розмові по телефону.
 4. Отримання додаткового доходу за рахунок ефективного використання можливостей персоналу. Загальна система PR-впливу.
 5. Кодекс поведінки в конфлікті. Право вибору є в кожного.
 6. Конфліктні особистості; їх діагностика.
 7. Коректування проблемної поведінки співробітників. Побудова команди однодумців.
 8. Своєчасне визначення і запобігання кризогенним процесам;
 9. Трансформування мотиваційної сфери, форм і рівнів заохочень.
 10.  Отримання додаткового доходу за рахунок ефективного використання можливостей персоналу.
 11.  Організація ефективного підбору персоналу і точна розстановка кадрів всередині підприємства.
 12.  Виявлення особистих і ділових якостей співробітників, що впливають на досягнення необхідних для підприємства результатів.
 13.  Визначення рівня потенційних можливостей співробітника з метою оцінки перспектив зростання, формування кадрового резерву.
 14.  Проходження анкетування в ПК «Стимул» за допомогою трьох тестів.

 

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank