У "ЛІДЕРІ" ЗІ "СТИМУЛОМ" МОЖЛИВОСТІ РОЗКРИЄМО!

У ЛІДЕРІ ЗІ СТИМУЛОМ МОЖЛИВОСТІ РОЗКРИЄМО!СПІЛЬНА АКЦІЯ
з виявлення професійного спрямування учнівської молоді у рамках розвитку Програми творчої реалізації "Стимул"

Одеська національна академія зв’язку  ім.О.С.Попова, Науково-дослідний інститут інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" започаткували співпрацю, що покликана вдосконалити підходи до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу.

Першим етапом співпраці, яка базується на значному науково-дослідному та експериментальному підґрунті у діяльності зазначених установ, є спільна Акція для учнів 9-11 класів ліцею, приурочена до Новорічних свят, що є символічним рубежем до майбутнього.

Участь в Акції дає можливість кожному комплексно та вірно визначити критерії фахового вибору і зростання в професійному плані, допоможе розкрити нахили та здібності, які дозволять в майбутньому безконфліктно влитися в соціум, відчуваючи свою потрібність та значущість для суспільства. Адже,  оцінюючи здібності молоді, необхідно виходити з індивідуальних особливостей кожного. Побачити їх, відчути, розвинути – це важлива задача.

Учасники Акції мають змогу заповнити електронні анкети на сайті ПТР "Стимул" www.stimulus.org.ua і отримати персональні деталізовані звіти-рекомендації щодо притаманних особистісних характеристик, професійних орієнтирів тощо.

Подальша співпраця буде спрямована на аналіз і систематизацію одержаних результатів, визначення їх кореляційних залежностей від успішності учнів, якості і способів засвоєння навчального матеріалу та допоможуть вдосконалити методики виявлення особистісних характеристик, підвищити ефективність професійного підбору молоді, її творчого спрямування.

Позитивним моментом співпраці є близькість за змістом питань, над якими працюють два заклади, та спільна кінцева мета – окреслення шляхів розвитку творчої особистості, розкриття внутрішнього потенціалу для повноцінної адаптації учнівської молоді в соціумі.

У ліцеї “Лідер” функціонує науково-дослідна лабораторія для визначення і дослідження оптимальних умов гармонійного психологічного розвитку дитини в умовах великого міста на основі програмно-цільового підходу до управління розвитком. Основними напрямками роботи соціально-психологічної служби закладу є діагностика, консультування, корекційно-розвиваюча, освітньо-профілактична, науково-методична та експериментальна діяльність.

У свою чергу, система виховної роботи в Одеській національній академії зв’язку ім.О.С.Попова орієнтована на формування гармонійної особистості, створення умов для досягнення самовираження в професійній сфері, реалізації творчого потенціалу молоді, на їхнє духовне, моральне і фізичне самовдосконалення. У Науково-дослідному інституті інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова працює лабораторія “Стимул”, діяльність якої спрямована на пошук прихованих можливостей молоді, активізацію творчого потенціалу та шляхів його розвитку, формування в учнівської молоді зацікавленості до розуміння власного "Я", свідомого вибору майбутньої професії.

У лабораторії, з врахуванням досвіду вітчизняних та закордонних напрацювань, розроблена програма творчої реалізації "Стимул" та  спеціалізовані програмні засоби для виявлення та оцінки особистісних характеристик анкетованих. Програмний комплекс пройшов апробацію на ряді підприємств та у навчальних закладах, з якими інститут тісно співпрацює з моменту свого заснування.

Програмні засоби для проведення акції розширено розробниками для виявлення здібностей та схильностей учнів до певних видів професійної діяльності з врахуванням побажань соціально-психологічної служби ліцею. Шляхом комплексного поєднання валідних методик досягається підвищення надійності визначення та оцінки особистісних характеристик анкетованих, що безпосередньо впливають на ефективність їх професійної діяльності.


Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank