У "ЛІДЕРІ" ЗІ "СТИМУЛОМ" МОЖЛИВОСТІ РОЗКРИЄМО!

У ЛІДЕРІ ЗІ СТИМУЛОМ МОЖЛИВОСТІ РОЗКРИЄМО!СПІЛЬНА АКЦІЯ
з виявлення професійного спрямування учнівської молоді у рамках розвитку Програми творчої реалізації "Стимул"

Одеська національна академія зв’язку  ім.О.С.Попова, Науково-дослідний інститут інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" започаткували співпрацю, що покликана вдосконалити підходи до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу.

Першим етапом співпраці, яка базується на значному науково-дослідному та експериментальному підґрунті у діяльності зазначених установ, є спільна Акція для учнів 9-11 класів ліцею, приурочена до Новорічних свят, що є символічним рубежем до майбутнього.

Участь в Акції дає можливість кожному комплексно та вірно визначити критерії фахового вибору і зростання в професійному плані, допоможе розкрити нахили та здібності, які дозволять в майбутньому безконфліктно влитися в соціум, відчуваючи свою потрібність та значущість для суспільства. Адже,  оцінюючи здібності молоді, необхідно виходити з індивідуальних особливостей кожного. Побачити їх, відчути, розвинути – це важлива задача.

Учасники Акції мають змогу заповнити електронні анкети на сайті ПТР "Стимул" www.stimulus.org.ua і отримати персональні деталізовані звіти-рекомендації щодо притаманних особистісних характеристик, професійних орієнтирів тощо.

Подальша співпраця буде спрямована на аналіз і систематизацію одержаних результатів, визначення їх кореляційних залежностей від успішності учнів, якості і способів засвоєння навчального матеріалу та допоможуть вдосконалити методики виявлення особистісних характеристик, підвищити ефективність професійного підбору молоді, її творчого спрямування.

Позитивним моментом співпраці є близькість за змістом питань, над якими працюють два заклади, та спільна кінцева мета – окреслення шляхів розвитку творчої особистості, розкриття внутрішнього потенціалу для повноцінної адаптації учнівської молоді в соціумі.

У ліцеї “Лідер” функціонує науково-дослідна лабораторія для визначення і дослідження оптимальних умов гармонійного психологічного розвитку дитини в умовах великого міста на основі програмно-цільового підходу до управління розвитком. Основними напрямками роботи соціально-психологічної служби закладу є діагностика, консультування, корекційно-розвиваюча, освітньо-профілактична, науково-методична та експериментальна діяльність.

У свою чергу, система виховної роботи в Одеській національній академії зв’язку ім.О.С.Попова орієнтована на формування гармонійної особистості, створення умов для досягнення самовираження в професійній сфері, реалізації творчого потенціалу молоді, на їхнє духовне, моральне і фізичне самовдосконалення. У Науково-дослідному інституті інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова працює лабораторія “Стимул”, діяльність якої спрямована на пошук прихованих можливостей молоді, активізацію творчого потенціалу та шляхів його розвитку, формування в учнівської молоді зацікавленості до розуміння власного "Я", свідомого вибору майбутньої професії.

У лабораторії, з врахуванням досвіду вітчизняних та закордонних напрацювань, розроблена програма творчої реалізації "Стимул" та  спеціалізовані програмні засоби для виявлення та оцінки особистісних характеристик анкетованих. Програмний комплекс пройшов апробацію на ряді підприємств та у навчальних закладах, з якими інститут тісно співпрацює з моменту свого заснування.

Програмні засоби для проведення акції розширено розробниками для виявлення здібностей та схильностей учнів до певних видів професійної діяльності з врахуванням побажань соціально-психологічної служби ліцею. Шляхом комплексного поєднання валідних методик досягається підвищення надійності визначення та оцінки особистісних характеристик анкетованих, що безпосередньо впливають на ефективність їх професійної діяльності.