Публікації

st0110-1Воробієнко П.П.,Озарко К.С., Опотяк Ю.В., ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «СТИМУЛ» Вісник соціально-економічних досліджень, 2012, випуск 1 (44)

Розглянуто використання розробленого у НДІІ ОНАЗ ім. О.С.Попова програмного комплексу тестування «Стимул» при дослідженні особистісних характеритик персоналу та учнівської молоді.
Використання результатів анкетування забезпечує комплексне вирішення задач підбору і оптимізації розстановки кадрів, покращує профорієнтацію молоді, а також сприяє підвищенню ефективності
діяльності підприємств.

  


st0111System for human resources support of innovation projects
Ozarko Ekaterina, Director of Scientific & Research Institute for Infocommunications ONAT n. a. A.S. Popov
Yuriy Opotyak, Senior Researcher of Research Centre of telecommunication systems and networks ONAT n. a. A.S. Popov 

Система обеспечения людскими ресурсами инновационных проектов
Екатерина Озарко, директор НИИ инфокоммуникаций. ОНАС им. А.С.Попова Юрий Опотяк, с.н.с. НИЦ телекоммуникационных систем и сетей связи ОНАС им. А.С.Попова

Презентація - завантажити

 


st0111Тези доповіді в матеріалах Міжнародної науково-технічної конференції  «ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ: СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ» (DBT–2011) 

 

 

 

 

 

 


st0113Озарко Е.С., Опотяк Ю.В. Применение инструментальных средств для отбора кадров в сфере информационной безопасности на основе программного комплекса «Стимул» Сборник научных трудов 4-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (МРФ’2011). — Х., 2011. — Т. 2.

 

 

 

 

 


st0114Petro Vorobiyenko, Katerina Ozarko. The Generalized Cofficient of the Personnel's Estimation and its Application in Practical Work Odessa National Academy of Telecommunications. Ukraine

 

 

 

 

    


st01Воробієнко П.П., Озарко К.С., Опотяк Ю.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ
Розглянуто застосування інструментальних засобів для визначення параметрів особистісних характеристик персоналу та вирішення практичних задач для ефективного управління персоналом. Розроблене спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє підвищити ефективність функціонування кадрової служби та знижує суб'єктивний фактор у її діяльності. Комплексне поєднання методик визначення особистісних характеристик, оптимальної професійної функції, ймовірної міжособистісної взаємодії у колективі забезпечує формування ефективних робочих груп і підвищує економічну ефективність діяльності підприємств зв'язку.

 


st02 ОЗАРКО К.С.
МЕТОДИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено вплив особистісних характеристик персоналу на ефективність діяльності підприємства, зокрема для професійної групи операторів довідкової служби. Виявлений зв'язок дозволяє покращити діяльність кадрової служби та послаблює суб'єктивний фактор при підборі претендента на конкретну посаду.

 

 

 


Che64Озарко К.С., Опотяк Ю.В.
Дослідження взаємозв'язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу
Досліджено взаємозв'язки параметрів особистісних характеристик персоналу, що визначаються за допомогою декількох загальноприйнятих методик. Виявлений взаємозв'язок окремих параметрів може відігравати роль індикаторів при аналізі результатів анкетування. Комплексне поєднання методик оцінки особистісних характеристик з врахуванням виявлених індикаторів забезпечує вирішення практичних завдань підбору і розстановки персоналу та створення спеціалізованих програмних засобів. Використання вказаних взаємозв'язків параметрів покращує достовірність та об’єктивність визначення особистісних характеристик анкетованих і забезпечує підвищення ефективності менеджменту персоналу.

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank