Розробка інтелектуального пристрою захисту електричних двигунів.

 

Назва проекту

Розробка інтелектуального пристрою захисту електричних двигунів. 

Мета проекту

Метою проекту є розробка інтелектуального пристрою захисту електричних двигунів.

Призначення

Інтелектуальний пристрій захисту та керування електричними двигунами призначений для усунення аварійних ситуацій за рахунок передпускового та пускового діагностуванням двигуна, вимірювання фазових струмів або активних потужностей, та дистанційного керування електричними двигунами потужністю 20-1500 кВт.

Коротка інформація про проект

Пристрій, в основному, призначений для захисту двигунів великої потужності, що вже знаходяться у експлуатації і не обладнаних засобами захисту та контролю. Пристрій забезпечує високу ефективність внаслідок суттєвого зменшення виходу з ладу двигунів та економії енергоресурсів, діагностики та попередження аварійних та катастрофічних ситуацій. Пристрій захисту може використовуватися сумісно з системою збору технологічної інформації для керування технологічним обладнанням.

Пристрій забезпечує:

-          передпускове вимірювання опору ізоляції двигуна та фіксацію значення у цифровій формі;

-          вимірювання миттєвих пускових та робочих струмів;

-          вимірювання миттєвого значення активної потужності;

-          індикацію на цифровому табло значень вимірюваних параметрів;

-          аварійне відключення електродвигуна при порушенні амплітудно-часових пускових характеристик двигуна;

-          аварійне відключення електродвигуна при порушеннях попередньо визначених та встановлених співвідношень фазових струмів та напруг (пропадання фазової напруги);

-          дистанційне включення-відключення електродвигуна засобами системи збору технологічної інформації та керування технологічним обладнанням;

-          передачу детальних пускових параметрів, засобами системи збору технологічної інформації та керування технологічним обладнанням, на диспетчерський пункт для створення діагностичної бази даних обладнання;

-          звукову та світлову сигналізацію включення-відключення електродвигуна;

Вихідний сигнал 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА і дублюючий, при необхідності, цифровий M-BUS, RS-232 або струмова петля.

Принцип дії, опис та функціонування

Інтелектуальний пристрій захисту та керування складається з давачів фазового струму та мікропроцесорного блоку обробки даних. Аналіз даних з давачів фазового струму дозволяє проводити оперативну у реальному часі передпускову та пускову діагностику двигуна, вимірювати фазові струми і по їх відхиленню від взірцевих однозначно вести контроль та захист двигуна.

Апробація:

Розроблено експериментальні взірці пристрою. Проведено успішні випробування на комунальних підприємствах м.Львова.

 

 

Стан розробки:

Створено експериментальний взірець пристрою, проведено випробування.

 

Питання, що вимагають узгодження з замовником до впровадження:

Узгодження технічного завдання на виготовлення за наступними параметрами:

-       надання замовником затвердженого переліку параметрів для вимірювання;

-       надання замовником ТЗ на конструктивне виконання та конструктивні особливості обладнання (вібростійкість, кліматичні умови експлуатації, необхідність наявності енергонезалежної пам’яті тощо).

Етапи виконання робіт:

Етап 1. Розробка та виготовлення одного примірника пристрою, дослідна експлуатація, аналіз даних, випробовування у реальних умовах.

Етап 2. Виготовлення, наладка, поставка, встановлення необхідної кількості пристроїв. Супроводження робіт (авторський нагляд). 

Економічна ефективність:

Економічна ефективність від впровадження пропонованого пристрою полягає у забезпеченні захисту двигунів великої потужності, що вже знаходяться у експлуатації і не обладнані засобами захисту та контролю. Вихід з ладу потужних двигунів, в основному, обумовлений зовнішніми впливами (“пропадання” фазної напруги) та перевищення миттєвих пускових та робочих струмів. Ремонт двигунів високої потужності не може бути здійснений на місці їх експлуатації і потребує демонтажу та транспортування до місця проведення ремонтних операцій. Затрати на демонтаж, транспортування та ремонт електродвигуна можуть становити до 20-40% від його первинної вартості.

 Детальна оцінка економічної ефективності може бути проведена для визначених типів двигунів.

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank