Ми пропонуємо

  • Проведення анкетування персоналу з метою виявлення його потенційних можливостей та надання рекомендацій по їх ефективному застосуванню
  • Проведення діагностики для підбору кандидата на відповідну посаду з врахуванням рольового розподілу, оптимальних професійних функцій, взаємодій з працівниками різних типологічних груп, мотивації
  • Надання рекомендацій по формуванню оптимальних робочих команд, систематизації робочих місць в структурних підрозділах за результатами проведеної діагностики
  • Навчання керівного складу, як основної ланки для впровадження розроблених рекомендацій
  • Навчання окремих груп працівників, що безпосередньо працюють з клієнтами у відповідності до спеціально розробленої методики
  • Програмне забезпечення та супровід аналізу змін у часі по кожному структурному підрозділу (окремому працівнику)

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank