Переваги застосування ПК «СТИМУЛ»

  • Правильний вибір кандидата на визначену посаду на основі об’єктивних характеристик відношення до праці, формування кадрового резерву
  • Оптимізація складу колективу з врахуванням рольових позицій у команді, професійних функцій
  • Покращення відношення працівників до виконуваної роботи шляхом підбору для них найбільш оптимальних, з огляду на психологічні та професійні можливості, робочих місць
  • Вибір оптимальної політики мотивації з врахуванням індивідуальних особливостей працівників та можливостей підприємства
  • Зменшення впливу людського фактору при спілкуванні
  • Довіра при спілкуванні з іншою людиною зростає при врахуванні інформації про те, ким є співрозмовник (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет) і застосуванні комфортних для нього способів спілкування

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank