ПК «СТИМУЛ» вирішує наступні задачі:

1. Визначення особистісних характеристик:
Швидке визначення особистісних характеристик анкетованого
- Виявлення в результаті обробки даних анкетування найбільш повної інформації про особистісні та ділові якості персоналу
- Інформування анкетованого про всі сторони його психологічних характеристик
- Отримання керівником повної інформації про ділові якості персоналу, виявлення потенційних конфліктів, рекомендації щодо взаємодії

2. Визначення взаємовідносин у групі, колективі
- Визначення на основі особистісних характеристик анкетованих ймовірних взаємовідносин в команді
- Виявлення можливих причин негативних взаємовідносин і визначення шляхів їх усунення
- Варіанти формування команд з мінімальною кількістю негативних взаємовідносин

3. Визначення виконання найбільш притаманних ролей в колективі
Визначення найбільш і найменш прийнятних функціонально-рольових позицій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних характеристик
- Виявлення потрібних, але відсутніх ролей в команді для її ефективного функціонування
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

4. Визначення оптимальних професійних функцій
Визначення оптимальних професійних функцій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних уподобань
- Виявлення сфер діяльності, де професійна функція кожного конкретного працівника є найбільш ефективною
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

5. Визначення мотиваційних уподобань
- Визначення на основі “профілю” анкетованого його мотиваційних уподобань
- Рекомендація пріоритетних напрямків мотивації, інформування про найменш прийнятні для конкретного працівника форми мотивації
- Вибір оптимальної політики мотивації працівників з врахуванням індивідуальних особливостей

6. Визначення каналів і темпів інформаційного сприйняття
- Визначення з використанням даних “профілів” анкетованих їх індивідуальних каналів інформаційного сприйняття (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет)
- Визначення відповідних темпів і комунікативних особливостей анкетованих у сприйнятті та обміні інформацією

7. Визначення комфортних способів прийому/передачі інформації
- Визначення шляхів індивідуальної подачі інформації при навчанні, спілкуванні та пріоритетів при спілкуванні у команді та з клієнтами
- Підбір оптимальної для конкретного працівника стратегії прийому/передачі інформації
- Вдосконалення методів і технологій відбору, змісту і подання навчальних матеріалів

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank