Науково-практичний семінар «Перспективні технології інфокомунікацій»

magazineПроведено науково-практичний семінар «Перспективні технології інфокомунікацій»

Розглянуто перспективні інфокомунікаційні технологі=, що можуть знайти застосування у різних сферав виробничої діяльності, напрямки розвитку сучасних технологій передачі даних та побудови мереж, підходи до удосконалення діяльності підприємств телекомунікаційної сфери.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори

Тези доповідей опубліковано за результатами досліджень   викладачів, студентів та випускників Львівського навчально-наукового центру Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова, працівників Науково-дослідного інституту інфокомунікацій.

Матеріали науково-практичного семінару "Перспективні технології інфокомунікацій"  видано у форматі електронної публікації, яку можна завантажити за вказаним посиланням

Матеріали семінару

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank