Науково-практичний семінар «Шляхи розвитку телекомунікаційних підприємств»

magazineПроведено науково-практичний семінар «Шляхи розвитку телекомунікаційних підприємств»

Окреслено напрямки та підходи до удосконалення телекомунікаційних підприємств, як з точки зору розвитку та впровадження новітніх технологій, так і застосування прогресивних ідей менеджменту та маркетингу.

Опубліковано наступні статті:

Костів Галина Богданівна, Озарко Катерина Сергіївна, Челомбитько Володимир Васильович Менеджмент телекомунікаційної  компанії при переході до цифрової економіки

Дребот Роман Богданович, Опотяк Юрій Володимирович Дослідження підходів до побудови  пристроїв Інтернету речей

Форзан Марія Михайлівна, Озарко Катерина Сергіївна Інновації в управлінні підприємством сфери послуг

Лобур Олена Василівна, Копитко Сергій Богданович Вдосконалення системи управління логістичною діяльністю підприємства

Савчак Іванна Михайлівна,  Андрухів Тарас Васильович, Пліш Володимир Миколайович Аналіз функціонування засобів збору даних на основі сучасних протоколів безпроводових мереж

Тези доповідей опубліковано за результатами досліджень викладачів, студентів та випускників Львівського навчально-наукового центру Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова, працівників Науково-дослідного інституту інфокомунікацій.

Матеріали науково-практичного семінару "Шляхи розвитку телекомунікаційних підприємств"  видано у форматі електронної публікації, яку можна завантажити за вказаним посиланням. Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори

Матеріали семінару

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank