Науково-практичний семінар «Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій»

magazineПроведено науково-практичний семінар «Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій»

Розглянуто шляхи удосконалення інфокомунікаційної сфери, описано напрямки удосконалення технологій передачі даних та відповідних мереж, підходи до удосконалення підприємств телекомунікаційної сфери і його пришвидшення. Проаналізовано питання менеджменту  персоналу підприємств, впливу сучасних технологій на особливості функціонування підприємств у цілому.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори

Тези доповідей опубліковано за результатами досліджень   викладачів, студентів та випускників Львівського навчально-наукового центру Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова, працівників Науково-дослідного інституту інфокомунікацій.

Матеріали науково-практичного семінару "Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій"  видано у форматі електронної публікації, яку можна завантажити за вказаним посиланням

Матеріали семінару

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank