Всесвітній день інформації

thumb 3 IMAG2139-1Враховуючи величезний вплив інформації на існування та розвиток суспільвтва колектив Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова вітає усіх із  Всесвітнім днем інформації

Інформація – важлива складова розвитку суспільства загалом та особистості зокрема, оскільки джерелом її виникнення, переосмислення і передачі є пізнавальна діяльність людей, а Інфокомунікації призначені для  обробки, накопичення, зберігання інформації та перенесення її в просторі.

Рішення про заснування Всесвітнього дня інформації (World Information Day) прийнято 26 листопада 1992 року на першому Міжнародному форумі інформатизації, ініціатором якого виступила Міжнародна академія інформатизації (МАІ) - Генеральний Консультативний орган в Економічній і Соціальній Радах ООН. Метою проведення Всесвітнього дня інформації стала потреба у приверненні уваги світової спільноти до проблем розвитку інформаційного суспільства, поширення та передачі інформаційних даних, стрімкого та постійного накопичення інформації у світі.