Про СТИМУЛ

444Програмний комплекс «СТИМУЛ» розроблено у Науково-дослідному інституті інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова з врахуванням вітчизняних напрацювань і досвіду передових західних підходів.

444Програмний комплекс «СТИМУЛ» розроблено у Науково-дослідному інституті інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова з врахуванням вітчизняних напрацювань і досвіду передових західних підходів.

Програмний комплекс «СТИМУЛ» створено для:

 • Виявлення особистих і ділових якостей персоналу, що впливають на досягнення необхідних для організації результатів
 • Організації ефективного підбору та розстановки персоналу, формування кадрового резерву
 • Уникнення плинності кадрів
 • Визначення найбільш і найменш придатних рольових позицій, виявлення відсутніх ролей у робочих групах, командах; згуртування колективу
 • Оцінювання перспектив кар'єрного росту працівників
 • Підвищення ефективності навчання та розвитку персоналу
 • Своєчасного визначення та попередження кризових процесів
 • Виявлення найбільш дієвих форм та рівнів заохочення

Програмний комплекс «СТИМУЛ» у сфері освіти забезпечує:

 • Визначення індивідуальних психологічних особливостей учнівської молоді
 • Визначення каналів оптимального інформаційного сприйняття
 • Виявлення, з наданням рекомендацій щодо усунення, найбільш ймовірних причин слабкого засвоювання учбового матеріалу
 • Визначення можливої міжособистісної взаємодії у класному колективі з зазначенням потенційно негативних взаємовідносин
 • Спостереження за динамікою змін особистісних характеристик з метою уникнення потенційних стресових ситуацій, вирішення питань професійного спрямування
 • Формування рекомендацій щодо оптимального подання навчального матеріалу у рамках конкретного навчального колективу, визначення напрямків стимулювання творчої активності учнів виявлення прихованого потенціалу, удосконалення взаємодії учня з оточенням тощо

Програмний комплекс «СТИМУЛ» вирішує наступні задачі:

1. Визначення особистісних характеристик:
Швидке визначення особистісних характеристик анкетованого
- Виявлення в результаті обробки даних анкетування найбільш повної інформації про особистісні та ділові якості персоналу
- Інформування анкетованого про всі сторони його психологічних характеристик
- Отримання керівником повної інформації про ділові якості персоналу, виявлення потенційних конфліктів, рекомендації щодо взаємодії

2. Визначення взаємовідносин у групі, колективі
- Визначення на основі особистісних характеристик анкетованих ймовірних взаємовідносин в команді
- Виявлення можливих причин негативних взаємовідносин і визначення шляхів їх усунення
- Варіанти формування команд з мінімальною кількістю негативних взаємовідносин

3. Визначення виконання найбільш притаманних ролей в колективі
Визначення найбільш і найменш прийнятних функціонально-рольових позицій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних характеристик
- Виявлення потрібних, але відсутніх ролей в команді для її ефективного функціонування
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

4. Визначення оптимальних професійних функцій
Визначення оптимальних професійних функцій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних уподобань
- Виявлення сфер діяльності, де професійна функція кожного конкретного працівника є найбільш ефективною
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

5. Визначення мотиваційних уподобань
- Визначення на основі “профілю” анкетованого його мотиваційних уподобань
- Рекомендація пріоритетних напрямків мотивації, інформування про найменш прийнятні для конкретного працівника форми мотивації
- Вибір оптимальної політики мотивації працівників з врахуванням індивідуальних особливостей

6. Визначення каналів і темпів інформаційного сприйняття
- Визначення з використанням даних “профілів” анкетованих їх індивідуальних каналів інформаційного сприйняття (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет)
- Визначення відповідних темпів і комунікативних особливостей анкетованих у сприйнятті та обміні інформацією

7. Визначення комфортних способів прийому/передачі інформації
- Визначення шляхів індивідуальної подачі інформації при навчанні, спілкуванні та пріоритетів при спілкуванні у команді та з клієнтами
- Підбір оптимальної для конкретного працівника стратегії прийому/передачі інформації
- Вдосконалення методів і технологій відбору, змісту і подання навчальних матеріалів

Короткий опис Програмного комплексу «СТИМУЛ»

Програмний комплекс СТИМУЛ призначений для забезпечення всіх етапів тестування анкетованого (групи анкетованих) від заповнення анкет до виводу і аналізу результатів.

Програмний комплекс містить наступні компоненти:
Програму СТИМУЛ-Анкета для заповнення анкети в електронному вигляді безпосередньо анкетованим або введення даних заповненої анкетованим анкети на паперовому носії, перевірки коректності даних. Для кожного окремого тесту використовується окрема програма;
Програму СТИМУЛ-Обробка для перевірки коректності введення і обробки даних анкет, розрахунку параметрів за результатами обробки окремої анкети або групи анкет;
Програму СТИМУЛ-Результат для візуалізації результатів обробки окремої анкети або групи анкет, групової обробки результатів анкет, виконання профпідбору, розрахунку статистичних даних, формування звітів.
Завантажити: Короткий опис Програмного комплексу «СТИМУЛ»

Переваги застосування програмного комплексу «СТИМУЛ»:

 • Правильний вибір кандидата на визначену посаду на основі об’єктивних характеристик відношення до праці, формування кадрового резерву
 • Оптимізація складу колективу з врахуванням рольових позицій у команді, професійних функцій
 • Покращення відношення працівників до виконуваної роботи шляхом підбору для них найбільш оптимальних, з огляду на психологічні та професійні можливості, робочих місць
 • Вибір оптимальної політики мотивації з врахуванням індивідуальних особливостей працівників та можливостей підприємства
 • Зменшення впливу людського фактору при спілкуванні
 • Довіра при спілкуванні з іншою людиною зростає при врахуванні інформації про те, ким є співрозмовник (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет) і застосуванні комфортних для нього способів спілкування

Ми пропонуємо:

 • Проведення анкетування персоналу з метою виявлення його потенційних можливостей та надання рекомендацій по їх ефективному застосуванню
 • Проведення діагностики для підбору кандидата на відповідну посаду з врахуванням рольового розподілу, оптимальних професійних функцій, взаємодій з працівниками різних типологічних груп, мотивації
 • Надання рекомендацій по формуванню оптимальних робочих команд, систематизації робочих місць в структурних підрозділах за результатами проведеної діагностики
 • Навчання керівного складу, як основної ланки для впровадження розроблених рекомендацій
 • Навчання окремих груп працівників, що безпосередньо працюють з клієнтами у відповідності до спеціально розробленої методики
 • Програмне забезпечення та супровід аналізу змін у часі по кожному структурному підрозділу (окремому працівнику)

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank