Публікації студентів Львівського ННЦ

magazineВідповідно до вимог «Положення про підготовку та захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів» Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова здійснюється публікація результатів досліджень, виконаних студентами Львівського ННЦ у вигляді тез доповідей або статей.

 

Нижче подано матеріали досліджень у порядку їх подання на публікацію.

____________________________________________

Мороз Володимир Богданович, студент групи ЗТЛЛв-61 (2015),
Львівський ННВЦ Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
науковий керівник - Опотяк Юрій Володимирович,
канд. техн. наук, доц. каф. Інформаційних технологій
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
 

Розробка простого вимірювального засобу для застосування в Ethernet мережі

Анотація. Розглянуто системи збору технологічної інформації з можливістю передачі даних за допомогою локальної мережі підприємства на базі технології Ethernet. Розроблено простий вимірювальний засіб на базі спеціалізованого мікроконтролера для застосування в локальній мережі Ethernet окремого підприємства.

Ключові слова: система збору технологічної інформації, технологія Ethernet, спеціалізований мікроконтролер

Повний текст статті за цим посиланням

____________________________________________

Прохніч Євгеній Сергійович, студент групи ЗТЛЛв-71кц (2016),
Львівський ННВЦ Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
науковий керівник - Опотяк Юрій Володимирович,
канд. техн. наук, доц. каф. Інформаційних технологій
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
 

Дослідження технологій безпроводового зв’язку для мікроконтролерних систем

Анотація. У статті розглянуто результати магістерського дослідження технологій безпроводового зв’язку, які можуть застосовуватися при створенні мікроконтролерних систем для промислових та технологічних об’єктів. Показано, що розвиток сучасної елементної бази дозволяє не тільки створити достатньо дешеві, ефективні мікропроцесорні системи збору технологічної інформації, а і оснастити їх системами безпроводової передачі даних. Останні розробки спеціалізованих мікроконтролерів дозволяють легко інтегрувати їх у діючу мікропроцесорну систему збору технологічних даних і забезпечити передачу даних за технологіями Wi-Fi, Bluetooth та у діапазоні 433 МГц.

Ключові слова: система передачі даних, система збору технологічної інформації, безпроводова передача, мікроконтролер, Wi-Fi, Bluetooth.

Повний текст статті за цим посиланням

____________________________________________

Розумний Володимир Володимирович, студент групи ЗТЛЛв-71кц (2016),
Львівський ННВЦ Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
науковий керівник - Опотяк Юрій Володимирович,
канд. техн. наук, доц. каф. Інформаційних технологій
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
 

Дослідження функціонування спеціалізованого мікроконтролера для безпроводових телекомунікаційних мереж

Анотація. У статті висвітлено результати магістерської роботи з дослідження функціонування спеціалізованого мікроконтролера для безпроводових телекомунікаційних мереж. Така телекомунікаційна мережа призначена для забезпечення функціонування систем пара дачі даних технологічних об’єктів малої та середньої складності. Продемонстровано той факт, що сучасна елементна база та спеціалізовані мікроконтролери на її основі забезпечують створення дешевих систем збору технологічної інформації на основі безпроводової передачі данихц.

Ключові слова: система передачі даних, безпроводова передача інформації, мікроконтролер, Wi-Fi, система збору технологічної інформації.

Повний текст статті за цим посиланням

____________________________________________

Дзюбінська Наталія Олександрівна, студент групи МТКЛв-71кц (2017),
Львівський ННВЦ Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
Опотяк Юрій Володимирович,
канд. техн. наук, доц. каф. Інформаційних технологій
Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
науковий керівник - Балашов Віталій Олександрович,
докт. техн. наук, зав. каф. Телекомунікаційних систем
Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
 

Дослідження технологій побудови корпоративної мережі ІР-телефонії Концерну РРТ

Анотація. У статті досліджено шляхи і технології побудови мереж ІР-телефонії. Проаналізовано наявні сучасні інформаційні технології, що забезпечують передачу голосових повідомлень. розглянуто напрямки інтеграції сервісу ІР-телефонії у існуючу інфраструктуру мережі передачі даних Концерну радіомовлення радіозв’язку і телебачення України. Розглянуто напрямки реалізації завдання на прикладі інфраструктури мережі зв’язку Львівської філії Концерну РРТ. Проведено розрахунок можливого трафіку ІР-телефонії у межах філії з орієнтацією на сучасну організаційну структуру та перспективу розширення. Запропоновано підходи до впровадження засобів з реалізації сервісу ІР-телефонії у межах філії та мережі Концерну у цілому.

Ключові слова: система передачі даних, ІР-телефонія. протоколи транспортного рівня, сигнальний протокол

Повний текст статті за цим посиланням

____________________________________________

Майкович Андрій Васильович, студент групи МТКЛв-71кц (2017),
Львівський ННВЦ Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
науковий керівник - Опотяк Юрій Володимирович,
канд. техн. наук, доц. каф. Інформаційних технологій
Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова
 

Дослідження перспективних технологій абонентського доступу для побудови мереж Львівської філії КРРТ

Анотація. У статті проведено аналіз стану мережі Львівської філії КРРТ, існуючого обладнання. Проаналізовано сучасні технології, розроблено  засоби аналізу стану мережі передачі даних і забезпечення абонентського доступу до інформації. На основі аналізу стану мережі Львівської філії КРРТ виявлено проблемні ланки мережі та запропоновано шляхи та перелік обладнання для удосконалення її функціонування. Проведено відповідні розрахунки та аналіз трафіку.

Ключові слова: слова: мережа передачі даних, протокол TCP/IP, телекомутаційне обладнання

Повний текст статті за цим посиланням

____________________________________________

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank