Спільний експеримент

stimul-nОдеська національна академія зв’язку  ім.О.С.Попова, Науково-дослідний інститут інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Одеський навчально-виховний комплекс №49 "Спеціалізована школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" розпочали співпрацю з метою проведення досліджень по формуванню та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення конкурентоспроможного  випускника, що схвалені Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Сьогодні ситуація на ринку праці швидко змінюється: удосконалюються запити, умови, технології, виробництво стає гнучким, воно вимагає іншого фахівця, здатного адаптуватися і проявляти активність в умовах, що змінюються.

Тому останнім часом набуває поширення концепція компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації та глобальної масової комунікації.

Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання у школах дає можливість випускникам швидко орієнтуватись у сучасному інформаційному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності діяти в проблемних ситуаціях сучасного інформаційного суспільства, швидко реагувати на запити часу завдяки освоєнню новітніх ІТ, бути конкурентоспроможним.

Саме тому, в рамках запропонованого експерименту передбачається використання комп’ютерної програми творчої реалізації (ПТР) «Стимул», розробленої в НДІ Інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, яка покликана вдосконалити підходи до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу.

Застосування програми “Стимул” в освітньому процесі в рамках експерименту відкриває можливість цілеспрямовано, об’єктивно й обґрунтовано вирішувати завдання оцінки індивідуальних уподобань та схильностей кожного анкетованого школяра, подачі навчального матеріалу для його ефективного засвоєння, формування навчальних груп з урахуванням імовірної міжособистісної взаємодії, здійснення професійного спрямування учнівської молоді.

У рамках цієї співпраці здійснюється анкетування з метою вдосконалення підходів до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу з використанням Програми творчої реалізації "Стимул" в рамках освітніх проектів "ІТ-освіта у ЗОШ" та "ІТ-клас – ОНАЗ".

Учасники Акції мають змогу заповнити електронні анкети на сайті ПТР "Стимул" www.stimulus.org.ua і отримати персональні деталізовані звіти-рекомендації щодо притаманних особистісних характеристик, професійного спрямування, мотивації та праці у колективі.

Аналіз і систематизація результатів допоможуть вдосконалити методики подачі навчального матеріалу та напрямки творчого спрямування. Вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, що задовольняють усім вимогам сучасного ринку праці, неможливе без формування відповідних компетенцій у школярів, потім студентів. Концепція компетентнісного підходу в освіті є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації та глобальної масової комунікації.

 

 

Пошук


Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank
07.10.2015
Автори: Воробієнко П.П., Кустов С.П, Озарко К.С., Опотяк Ю.В. Друкується в рамках розвитку Програми творчої реалізації «СТИМУЛ» та надає право...
15.09.2015
Нова публікація У збірнику наукових праць Економічний аналіз Тернопільського національного економічного університету Том 19, № 2 за 2015 рік опубліковано статтю...
01.08.2015
ПТР "Стимул" у проекті «ІТ-освіта в ЗОШ» На сьогодні сфера інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) – це: нові стандарти життя для громадян України...
15.05.2014
Нова публікація У збірнику наукових праць Бізнес інформ № 4 за 2014 рік опубліковано статтю наших авторів Озарко К.С., Опотяк Ю.В.,...