Про СТИМУЛ

444Програмний комплекс «СТИМУЛ» розроблено у Науково-дослідному інституті інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова з врахуванням вітчизняних напрацювань і досвіду передових західних підходів.

444Програмний комплекс «СТИМУЛ» розроблено у Науково-дослідному інституті інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова з врахуванням вітчизняних напрацювань і досвіду передових західних підходів.

Програмний комплекс «СТИМУЛ» створено для:

 • Виявлення особистих і ділових якостей персоналу, що впливають на досягнення необхідних для організації результатів
 • Організації ефективного підбору та розстановки персоналу, формування кадрового резерву
 • Уникнення плинності кадрів
 • Визначення найбільш і найменш придатних рольових позицій, виявлення відсутніх ролей у робочих групах, командах; згуртування колективу
 • Оцінювання перспектив кар'єрного росту працівників
 • Підвищення ефективності навчання та розвитку персоналу
 • Своєчасного визначення та попередження кризових процесів
 • Виявлення найбільш дієвих форм та рівнів заохочення

Програмний комплекс «СТИМУЛ» у сфері освіти забезпечує:

 • Визначення індивідуальних психологічних особливостей учнівської молоді
 • Визначення каналів оптимального інформаційного сприйняття
 • Виявлення, з наданням рекомендацій щодо усунення, найбільш ймовірних причин слабкого засвоювання учбового матеріалу
 • Визначення можливої міжособистісної взаємодії у класному колективі з зазначенням потенційно негативних взаємовідносин
 • Спостереження за динамікою змін особистісних характеристик з метою уникнення потенційних стресових ситуацій, вирішення питань професійного спрямування
 • Формування рекомендацій щодо оптимального подання навчального матеріалу у рамках конкретного навчального колективу, визначення напрямків стимулювання творчої активності учнів виявлення прихованого потенціалу, удосконалення взаємодії учня з оточенням тощо

Програмний комплекс «СТИМУЛ» вирішує наступні задачі:

1. Визначення особистісних характеристик:
Швидке визначення особистісних характеристик анкетованого
- Виявлення в результаті обробки даних анкетування найбільш повної інформації про особистісні та ділові якості персоналу
- Інформування анкетованого про всі сторони його психологічних характеристик
- Отримання керівником повної інформації про ділові якості персоналу, виявлення потенційних конфліктів, рекомендації щодо взаємодії

2. Визначення взаємовідносин у групі, колективі
- Визначення на основі особистісних характеристик анкетованих ймовірних взаємовідносин в команді
- Виявлення можливих причин негативних взаємовідносин і визначення шляхів їх усунення
- Варіанти формування команд з мінімальною кількістю негативних взаємовідносин

3. Визначення виконання найбільш притаманних ролей в колективі
Визначення найбільш і найменш прийнятних функціонально-рольових позицій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних характеристик
- Виявлення потрібних, але відсутніх ролей в команді для її ефективного функціонування
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

4. Визначення оптимальних професійних функцій
Визначення оптимальних професійних функцій для кожного конкретного працівника з урахуванням його особистісних уподобань
- Виявлення сфер діяльності, де професійна функція кожного конкретного працівника є найбільш ефективною
- Отримання практичних рекомендацій за результатами виявлених орієнтирів

5. Визначення мотиваційних уподобань
- Визначення на основі “профілю” анкетованого його мотиваційних уподобань
- Рекомендація пріоритетних напрямків мотивації, інформування про найменш прийнятні для конкретного працівника форми мотивації
- Вибір оптимальної політики мотивації працівників з врахуванням індивідуальних особливостей

6. Визначення каналів і темпів інформаційного сприйняття
- Визначення з використанням даних “профілів” анкетованих їх індивідуальних каналів інформаційного сприйняття (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет)
- Визначення відповідних темпів і комунікативних особливостей анкетованих у сприйнятті та обміні інформацією

7. Визначення комфортних способів прийому/передачі інформації
- Визначення шляхів індивідуальної подачі інформації при навчанні, спілкуванні та пріоритетів при спілкуванні у команді та з клієнтами
- Підбір оптимальної для конкретного працівника стратегії прийому/передачі інформації
- Вдосконалення методів і технологій відбору, змісту і подання навчальних матеріалів

Короткий опис Програмного комплексу «СТИМУЛ»

Програмний комплекс СТИМУЛ призначений для забезпечення всіх етапів тестування анкетованого (групи анкетованих) від заповнення анкет до виводу і аналізу результатів.

Програмний комплекс містить наступні компоненти:
Програму СТИМУЛ-Анкета для заповнення анкети в електронному вигляді безпосередньо анкетованим або введення даних заповненої анкетованим анкети на паперовому носії, перевірки коректності даних. Для кожного окремого тесту використовується окрема програма;
Програму СТИМУЛ-Обробка для перевірки коректності введення і обробки даних анкет, розрахунку параметрів за результатами обробки окремої анкети або групи анкет;
Програму СТИМУЛ-Результат для візуалізації результатів обробки окремої анкети або групи анкет, групової обробки результатів анкет, виконання профпідбору, розрахунку статистичних даних, формування звітів.
Завантажити: Короткий опис Програмного комплексу «СТИМУЛ»

Переваги застосування програмного комплексу «СТИМУЛ»:

 • Правильний вибір кандидата на визначену посаду на основі об’єктивних характеристик відношення до праці, формування кадрового резерву
 • Оптимізація складу колективу з врахуванням рольових позицій у команді, професійних функцій
 • Покращення відношення працівників до виконуваної роботи шляхом підбору для них найбільш оптимальних, з огляду на психологічні та професійні можливості, робочих місць
 • Вибір оптимальної політики мотивації з врахуванням індивідуальних особливостей працівників та можливостей підприємства
 • Зменшення впливу людського фактору при спілкуванні
 • Довіра при спілкуванні з іншою людиною зростає при врахуванні інформації про те, ким є співрозмовник (візуал, аудіал, кінестетик, дискрет) і застосуванні комфортних для нього способів спілкування

Ми пропонуємо:

 • Проведення анкетування персоналу з метою виявлення його потенційних можливостей та надання рекомендацій по їх ефективному застосуванню
 • Проведення діагностики для підбору кандидата на відповідну посаду з врахуванням рольового розподілу, оптимальних професійних функцій, взаємодій з працівниками різних типологічних груп, мотивації
 • Надання рекомендацій по формуванню оптимальних робочих команд, систематизації робочих місць в структурних підрозділах за результатами проведеної діагностики
 • Навчання керівного складу, як основної ланки для впровадження розроблених рекомендацій
 • Навчання окремих груп працівників, що безпосередньо працюють з клієнтами у відповідності до спеціально розробленої методики
 • Програмне забезпечення та супровід аналізу змін у часі по кожному структурному підрозділу (окремому працівнику)

Пошук


НОВИНИ

30.12.2017
Колектив Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С.Попова бажає Нових творчих і наукових звершень у Новому 2018 році!
19.12.2017
Проведено науково-практичний семінар «Напрямки розвитку інфокомунікацій» На семінарі розглянуто напрямки розвитку та перспективи удосконалення інфокомунікацій, застосування апаратних засобів у телекомунікації, висвітлено питання менеджменту підприємств, врахування аспектів інформаційного сприйняття персоналу у кадровій діяльності.
26.11.2016
Колектив Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С.Попова вітає вас із Всесвітнім днем інформації.
11.10.2016
Проведено науково-практичний семінар «Інформаційні аспекти в управлінні» На семінарі обговорено напрямки кадрового менеджменту і завдання його вдосконалення, інформаційні аспекти в управлінні, економічну ефективність прийнятих кадрових рішень та засоби оцінки і аналізу характеристик персоналу.
13.02.2016
Вітаємо з Всесвітнім днем радіо! Всесвітній день радіо покликаний об'єднати всіх тих, хто забезпечує вихід в ефір передач, функціонування передавальних хасобів, наповнення їх інформацією та музичними новинками. Радіо – винахід, який швидко та надійно увійшов у наше...
15.12.2015
Проведено науково-практичний семінар «Визначення ролі і впливу людських ресурсів на планування бізнес-процесів в управлінні підприємством» На семінарі розглянуто питання планування бізнес-процесів, актуальних завдань управління підприємством, визначення та ролі людських ресурсів, врахування особистісних характеристик персоналу.
01.12.2015
Спільний експеримент Одеської національної академіії зв’язку ім.О.С.Попова, Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Одеського навчально-виховного комплексу №49 "Спеціалізована школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" з виявлення інформаційно-комунікаційної компетентності учнів в умовах становлення конкурентоспроможного...
23.10.2015
Проведено науково-практичний семінар «Інформаційно-комунікаційне наповнення управлінських рішень» На семінарі обговорювались питання сучасних напрямків кадрового менеджменту, актуальних завдань його вдосконалення, шляхів врахування особистісно обумовлених характеристик персоналу, економічної ефективності прийнятих кадрових рішень та засобів оцінки та аналізу персоналу.
05.10.2015
Найзмістовнішим засобом для навчання здавна вважається слово викладача. Слухаючи вчителя, учні краще засвоюють навчальний матеріал, вчаться його аналізувати та узагальнювати. Завдяки слову можна спонукати учнів до роздумів. Тому ПТР "Стимул" в знак подяки говорить "Слово про...
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank