Спільний експеримент

stimul-nОдеська національна академія зв’язку  ім.О.С.Попова, Науково-дослідний інститут інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Одеський навчально-виховний комплекс №49 "Спеціалізована школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" розпочали співпрацю з метою проведення досліджень по формуванню та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення конкурентоспроможного  випускника, що схвалені Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Сьогодні ситуація на ринку праці швидко змінюється: удосконалюються запити, умови, технології, виробництво стає гнучким, воно вимагає іншого фахівця, здатного адаптуватися і проявляти активність в умовах, що змінюються.

Тому останнім часом набуває поширення концепція компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації та глобальної масової комунікації.

Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання у школах дає можливість випускникам швидко орієнтуватись у сучасному інформаційному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності діяти в проблемних ситуаціях сучасного інформаційного суспільства, швидко реагувати на запити часу завдяки освоєнню новітніх ІТ, бути конкурентоспроможним.

Саме тому, в рамках запропонованого експерименту передбачається використання комп’ютерної програми творчої реалізації (ПТР) «Стимул», розробленої в НДІ Інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, яка покликана вдосконалити підходи до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу.

Застосування програми “Стимул” в освітньому процесі в рамках експерименту відкриває можливість цілеспрямовано, об’єктивно й обґрунтовано вирішувати завдання оцінки індивідуальних уподобань та схильностей кожного анкетованого школяра, подачі навчального матеріалу для його ефективного засвоєння, формування навчальних груп з урахуванням імовірної міжособистісної взаємодії, здійснення професійного спрямування учнівської молоді.

У рамках цієї співпраці здійснюється анкетування з метою вдосконалення підходів до пошуку професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального процесу з використанням Програми творчої реалізації "Стимул" в рамках освітніх проектів "ІТ-освіта у ЗОШ" та "ІТ-клас – ОНАЗ".

Учасники Акції мають змогу заповнити електронні анкети на сайті ПТР "Стимул" www.stimulus.org.ua і отримати персональні деталізовані звіти-рекомендації щодо притаманних особистісних характеристик, професійного спрямування, мотивації та праці у колективі.

Аналіз і систематизація результатів допоможуть вдосконалити методики подачі навчального матеріалу та напрямки творчого спрямування. Вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, що задовольняють усім вимогам сучасного ринку праці, неможливе без формування відповідних компетенцій у школярів, потім студентів. Концепція компетентнісного підходу в освіті є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації та глобальної масової комунікації.

 

 

Пошук


НОВИНИ

30.12.2017
Колектив Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С.Попова бажає Нових творчих і наукових звершень у Новому 2018 році!
19.12.2017
Проведено науково-практичний семінар «Напрямки розвитку інфокомунікацій» На семінарі розглянуто напрямки розвитку та перспективи удосконалення інфокомунікацій, застосування апаратних засобів у телекомунікації, висвітлено питання менеджменту підприємств, врахування аспектів інформаційного сприйняття персоналу у кадровій діяльності.
26.11.2016
Колектив Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С.Попова вітає вас із Всесвітнім днем інформації.
11.10.2016
Проведено науково-практичний семінар «Інформаційні аспекти в управлінні» На семінарі обговорено напрямки кадрового менеджменту і завдання його вдосконалення, інформаційні аспекти в управлінні, економічну ефективність прийнятих кадрових рішень та засоби оцінки і аналізу характеристик персоналу.
13.02.2016
Вітаємо з Всесвітнім днем радіо! Всесвітній день радіо покликаний об'єднати всіх тих, хто забезпечує вихід в ефір передач, функціонування передавальних хасобів, наповнення їх інформацією та музичними новинками. Радіо – винахід, який швидко та надійно увійшов у наше...
15.12.2015
Проведено науково-практичний семінар «Визначення ролі і впливу людських ресурсів на планування бізнес-процесів в управлінні підприємством» На семінарі розглянуто питання планування бізнес-процесів, актуальних завдань управління підприємством, визначення та ролі людських ресурсів, врахування особистісних характеристик персоналу.
01.12.2015
Спільний експеримент Одеської національної академіії зв’язку ім.О.С.Попова, Науково-дослідного інституту інфокомунікацій ОНАЗ ім.О.С.Попова та Одеського навчально-виховного комплексу №49 "Спеціалізована школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" з виявлення інформаційно-комунікаційної компетентності учнів в умовах становлення конкурентоспроможного...
23.10.2015
Проведено науково-практичний семінар «Інформаційно-комунікаційне наповнення управлінських рішень» На семінарі обговорювались питання сучасних напрямків кадрового менеджменту, актуальних завдань його вдосконалення, шляхів врахування особистісно обумовлених характеристик персоналу, економічної ефективності прийнятих кадрових рішень та засобів оцінки та аналізу персоналу.
05.10.2015
Найзмістовнішим засобом для навчання здавна вважається слово викладача. Слухаючи вчителя, учні краще засвоюють навчальний матеріал, вчаться його аналізувати та узагальнювати. Завдяки слову можна спонукати учнів до роздумів. Тому ПТР "Стимул" в знак подяки говорить "Слово про...
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank